Nước vàng giếng khoan nhà bạn có vàng hôi tanh cặn ....

Nước vàng giếng khoan nhà bạn có vàng hôi tanh cặn ....

Regular price
Liên hệ
Nguồn nước giếng nhà bạn có ổn định, nhiễm phèn hay có biểu hiện Nước có mầu vàng do sắt và các kim loại nặng kết tủa tạo nên Nước hôi mùi bùn là nước phèn sắt cao Nước cặn do tạp chất nhiều