Loại chất asen khỏi nước uống !

Loại chất asen khỏi nước uống !

Trong quá trình sử dụng Để có được nguồn nước sạch, không còn chất asen, cách duy nhất lúc này, theo khuyến cáo của các chuyên gia, là...

Tiêu chuẩn nước

Tiêu chuẩn nước

Dưới đây là tiêu chuẩn cho bạn tham khảo về mức độ nước sạch mà bạn có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, đưuọc đo sau khi đã qua xử lý...

Xử lý nước uống, nước tinh khiết đóng chai Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Xử lý nước uống, nước tinh khiết đóng chai Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN, GIẾNG KHƠI, NƯỚC MÁY NHIỄM BẨN. XỬ LÝ LỌC NƯỚC PHÈN, MÀU, MÙI, VỊ, KIM LOẠI NẶNG SẮT, MANGAN, ASEN, CLO, PH, TẠP CHẤT HỮU CƠ, CHẤT...

Chế thiết bị lọc nước phèn

Chế thiết bị lọc nước phèn

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên Khoa Môi trường - Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đã nghiên cứu và chế tạo sản phẩm lọc nước nhiễm phèn đơn giản,...