quả lọc nước đầu nguồn trước khi qua máy lọc nước uống trong nhà bếp

quả lọc nước đầu nguồn trước khi qua máy lọc nước uống trong nhà bếp

Regular price
Liên hệ

Không có mô tả ảnh.

quả lọc nước này thì gắn tại ống nước chính dẫn vào nhà

ví dụ nước giếng khoan bơm lên bồn rồi từ bồn dẫn qua cột lọc này để vào nhà xài

hoặc nước cấp nhà máy nước thủy cục từ đồn hồ nước qua bộ lọc nước này để lên bồn hoặc xài trực tiếp

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

quả lọc công nghiệp cho nhà máy hoặc nơi sử dụng nhiều 5m3/h

lọc đầu nguồn trước khi vào đường ống nước chính để sử dụng

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên