Xử lý nước uống, nước tinh khiết đóng chai Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN, GIẾNG KHƠI, NƯỚC MÁY NHIỄM BẨN. XỬ LÝ LỌC NƯỚC PHÈN, MÀU, MÙI, VỊ, KIM LOẠI NẶNG SẮT, MANGAN, ASEN, CLO, PH, TẠP CHẤT HỮU CƠ, CHẤT GÂY UNG THƯ, CHẤT TẨY RỬA, THUỐC SÂU NẤM MỐC,VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI CHO SỨC KHỎE

xu-ly-nuoc-uong-nuoc-tinh-khiet-dong-chai-xu-ly-nuoc-cap-sinh-hoat-va-cong-nghiep

Xử lý nước uống, nước tinh khiết đóng chai


Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp

Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước, hệ thống cấp nước

Gia công chế tạo các thiết bị cơ khí chuyên về xử lý nước