bình này xử lý nước sinh hoạt đảm bảo an toàn cho gia đình công ty sach phèn

bình này xử lý nước sinh hoạt đảm bảo an toàn cho gia đình công ty sach phèn

Regular price
Liên hệ

 

Không có mô tả ảnh.

các loại nguồn nước ô nhiễm đẩu tiên đều cần lọc thô để loại bỏ bớt tạp chất 

sau đó qua cột lọc tinh 

cột lọc lầm mềm nước

tất cả hệ thống xử lý nước sinh hoạt đều qua bộ cột hay bình lọc thô này trước

nếu nước giếng bị phèn vàng mùi thì nước cần bơm lên bồn chứa trước sau đó qua bộ lọc

nếu nước máy nhà nước thì cho nước từ đồng hồ chảy qua lọc rồi vào bồn sử dụng 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời