xử lý nước phèn nhà bị vàng hôi khử mùi màu tạp chất

xử lý nước phèn nhà bị vàng hôi khử mùi màu tạp chất

Regular price
Liên hệ

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

xử lý nước từ đầu nguồn bơm giếng hoặc nước máy

bình lọc nhập khẩu 

dùng van 3 chiều hiện đại

lọc nước dễ dàng súc xả